Scholen

Sta sterk op school

Programma

Anti Pestprogramma “Sta Sterk op School” helpt kinderen voor zichzelf én elkaar op te komen.
Leerlingen presteren beter in een sociaal veilige omgeving.

Anti Pestprogramma “Sta Sterk op School” helpt kinderen voor zichzelf én elkaar op te komen

Z

Sta Sterk op School is een gespecialiseerd anti-pestprogramma dat zelfstandig én naast algemene programma’s ter stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling kan worden gedraaid.

Z
Het programma wordt uitgevoerd door een trainer die is aangesloten bij de Stichting Omgaan met Pesten. De beroepskracht wordt er nauw bij betrokken. Dit betekent een deskundige uitvoering met maximaal resultaat, waarbij de leerkracht zoveel mogelijk zijn of haar eigen werk kan blijven doen.

“Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de klas bestaat uit ‘buitenstaanders’: ze willen niet dat er gepest wordt, maar voelen zich niet in staat er iets aan te veranderen. Als zij leren hoe ze dit wél kunnen, kunnen ze een zeer positieve rol in de groep spelen.”

Dit anti-pestprogramma staat als ‘veelbelovend anti-pestprogramma’ op de lijst van staatssecretaris Dekker.

Doel

Het doel van het anti-pestprogramma is om een groep buitenstaanders en slachtoffers uit de klas concrete vaardigheden te leren om op te komen voor zichzelf en voor (gepeste) medeleerlingen. Dit heeft een positieve invloed op het groepsproces in de gehele klas waardoor pesten stopt of sterk vermindert.

Anti Pestprogramma “Sta Sterk op School” helpt kinderen voor zichzelf én elkaar op te komen.

Voor wie
Leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 van het regulier en speciaal basisonderwijs en het eerste en tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs (focus op buitenstaanders en slachtoffers). Het programma kan indien nodig ook in lagere groepen worden ingezet.

Werkwijze

  • Programma van 10 lessen van 1,5 uur
  • Voor een subgroep van maximaal 8 leerlingen uit een klas, bestaande uit buitenstaanders en de gepeste kinderen.
  • De leerkracht/mentor ontvangt lessuggesties en –materiaal om tijdens of na de looptijd van de training te gebruiken in de hele groep.
  • Leerlingen ontvangen een map met opdrachten om op school of thuis aan te werken.
  • Twee ouderbijeenkomsten, voor de ouders van kinderen die Sta Sterk op School volgen.

Zin in een (virtuele) afspraak om de mogelijkheden voor jouw klas te bekijken?

Sta Sterk op School is een gespecialiseerd anti-pestprogramma dat zelfstandig én naast algemene programma’s ter stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals Vreedzame School, Leefstijl en PBS, gedraaid kan worden. Het is één van de twee anti-pestprogramma’s van Stichting Omgaan met Pesten die op ‘de lijst Dekker’ van 13 veelbelovende anti-pestprogramma’s is opgenomen en is gebaseerd op de buitenschoolse variant die staat in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI.

X
Chat openen
1
Hey, stuur mij gerust een appje!
Scan de code
Hi! Stuur me gerust een berichtje!