voor ouders

Support aan ouders

Workshop

Bij de aanpak van pesten op school is het belangrijk ook de ouders erbij te betrekken

Onderzoekers Ttofi en Farrington (2010) noemen dit zelfs als één van de belangrijke aspecten van een effectief anti-pestprogramma.
E
Het betrekken van de ouders kan een school bereiken door een themabijeenkomst.
E
Vergroten van de kennis van ouders over wat pesten is en hoe zij hun kind daarmee kunnen leren omgaan.
E
Vergroten van de gespreksvaardigheid van de ouders en het geven van effectieve reacties op pestgedrag.

Kinderen vertellen het helaas niet altijd aan hun ouders als zij worden gepest. Uit onderzoek van Fekkes (2005) blijkt dat 67% van de regelmatig gepeste kinderen dit aan de ouders vertelde.

Het is dus van belang dat ouders weten op welke signalen zij moeten letten en op de juiste wijze het gesprek met het kind voeren.

Workshop voor ouders

Waarom
Wanneer kinderen het wel aan hun ouders vertellen, reageren zij namelijk niet altijd op een effectieve manier. Sommige ouders moedigen hun kind aan om terug te vechten. Hoewel deze reactie begrijpelijk is, is dit ons inziens niet de meest effectieve manier. Veel slachtoffers zijn niet in staat om de grote stap van subassertief naar agressief gedrag te zetten. Andere ineffectieve en minder gewenste reacties van ouders: op de pester of de ouders van de pester toestappen en verwijten maken. Of niets doen, omdat de ouder denkt dat het bij de kindertijd hoort of omdat de ouder niet weet hoe te reageren. Daar komt nog bij dat veel ouders zelf in hun jeugd een bepaalde rol in pestsituaties hebben gehad, waardoor pesten bij hen sterke emoties kan oproepen.

Help ouders om hun kind te begeleiden en te leren hoe het om kan gaan met pesten op school.

Praktische zaken
De themabijeenkomst omvat één meeting van 2,5 à 3 uur voor alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de betreffende school. De maximale groepsgrootte is 80 deelnemers.

Hoe ziet een workshop eruit?

De bijeenkomst voor ouders behandelt het pestprobleem vanuit de rol van de ouder. De ouders krijgen kennis aangereikt over pesten en handvatten om hun eigen rol bij het voorkomen en stoppen van pestgedrag goed te kunnen vervullen.

Onderwerpen:

R

Het verschil tussen plagen en pesten

R
Wat zijn de gevolgen van pesten voor pester en slachtoffer?
R
Waarom wordt er gepest? Hoe vaak komt pesten voor? En waar vooral?
R

Wat kan ik doen om het slachtoffer te helpen?

R

Wat kan ik doen om de pester te helpen?

R
Wat kan ik doen om pesten te bestrijden?
R
Hoe ziet weerbaar gedrag er uit?
R
Wat is hierin de rol van de ouder?
R

Welke rol heeft de school?

Er wordt gewerkt met presentaties, opdrachten, discussies en casussen.
X
Chat openen
1
Hey, stuur mij gerust een appje!
Scan de code
Hi! Stuur me gerust een berichtje!